Maskering brukes til å plassere bitmap eller vektorbilde i en form for å formatere bildet i henhold til formen. Masker brukes for eksempel for å fjerne bakgrunnen til et bilde eller for å plassere et bilde i en tekst eller vektorform.

Maskering

Ordne> Maskering> Plasser i masken

Velg et bilde, velg Plasser i masken og velg teksten for å bruke den som en maske for bitmappen.