SLUTTBRUKERAVTALE

Mellom brukeren av vårt EasySIGN programvareprodukt (“Programvaren”) og oss, EASYSIGN BV, et selskap etablert i henhold til lovgivningen i Nederland, med hovedkontor på Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Nederland.

MERKNAD: VED Å INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, GODTAR DU OG SKAL BONDES AV ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUKERLISENSAVTALEN ("EULA").

ARTIKKEL 1: LISENS
1.1 Med forbehold om vilkårene og betingelsene som er angitt i denne EULA, gir vi deg følgende rettigheter:
A) Hvis du har fått en prøveversjon av programvaren: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å installere og bruke programvaren på en enkelt datamaskin og i en periode på tretti dager;
B) Hvis du har kjøpt programvaren på evigvarende lisenser: en evig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke programvaren på en enkelt datamaskin;
C) Hvis du har kjøpt programvaren på abonnementslisensbasis: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å installere og bruke programvaren på en enkelt datamaskin og for perioden som er spesifisert i innkjøpsordren din og skal automatisk fornyes for påfølgende identiske ( eller på annen måte spesifisert) perioder, med mindre de blir sagt opp av en av partene ved en online kansellering før en dag før utløpet av den nåværende gjeldende termin;
D) Hvis du har kjøpt programvaren på forhåndsbetalt lisensbasis: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke programvaren på en enkelt datamaskin og i perioden som spesifisert i innkjøpsordren.
E) Hvis du har kjøpt programvaren på grunnlag av en utdanningslisens, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å installere og bruke programvaren på antall datamaskiner og for perioden som er spesifisert i innkjøpsordren din og kun for utdannelsesmessige formål.
F) Hvis du har kjøpt programvaren inkludert vedlikehold: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å laste ned og installere programvaren på hver datamaskin som dekkes av nevnte vedlikehold (artikkel 5) og for perioden som er spesifisert i innkjøpsordren.
1.2 Hvis programvaren er kjøpt og installert på datamaskinlåst basis, kan du bare bruke programvaren på datamaskinen du først installerte programvaren på. Det er forbudt å overføre eller ikke overføre programvaren fra en slik datamaskin til en annen datamaskin. Hvis programvaren er kjøpt og installert på en USB-dongle-låst basis, kan du bare bruke programvaren på en datamaskin som USB-donglen er koblet til.
1.3 Hvis du har kjøpt programvaren på datamaskinlåst basis, vil du bære risikoen for tap, tyveri eller skade på datamaskinen og endringer som er gjort i maskinvaren eller det installerte operativsystemet, noe som betyr at du ikke lenger kan bruke programvaren . Som et resultat må du kjøpe en ny lisens for programvaren. Hvis du har kjøpt programvaren på en 'USB-dongle låst' basis, vil du bære risikoen for tap, tyveri eller skade på USB-dongelen, noe som betyr at du ikke lenger kan bruke programvaren. Som et resultat må du kjøpe en ny lisens for programvaren.
1.4 Prisene på fornyet abonnement oppdateres automatisk til de faktiske prisene i fornyelsesøyeblikket. 30 dager før automatisk fornyelse av abonnementet, vil en e-post bli sendt til deg, som informerer deg om fornyelsen og muligheten for kansellering.
1.5 Du kan ikke (og heller ikke tillate noen tredjepart):
(I) tillate en tredjepart å bruke programvaren enten på en slik tredjeparts konto eller på vegne av eller til fordel for noen annen tredjepart;
(Ii) endre eller tilpasse programvaren på noen måte og / eller oversette, omvendt ingeniør, dekompilere, demontere eller lage avledede verk av programvaren;
(Iii) endre eller fjerne våre copyright, varemerker eller andre proprietære eller restriktive merknader eller legender som er inkludert eller inkludert i eller til programvaren, dokumentasjonen og annet materiale levert med programvaren;
(Iv) modifisere, tilpasse, oversette eller lage deriverte verk basert på vårt skriftlige materiale uten vår forutgående skriftlige godkjenning.
1.6 Med rimelig varsel skal du gi oss, eller en tredjepart utnevnt av oss, slik tilgang til dine lokaler og systemer som kan være nødvendig for å bekrefte at du overholder vilkårene og betingelsene i denne EULA.
ARTIKKEL 2: BILDER
2.1 Programvaren inneholder bilder som eies av oss. Du står fritt til å bruke, endre og publisere disse bildene, med forbehold om begrensningene som er angitt i denne klausulen.
2.2 Du kan inkorporere ethvert bilde (r) i ditt eget originale verk og publisere, vise og distribuere arbeidet ditt i ethvert program;
2.3 Du kan ikke:
(I) leie, lease, videreselge, sub-lisens, låne ut eller på annen måte gjøre bildene tilgjengelige for bruk eller distribusjon separat eller løsrevet fra ditt eget originale verk.
(Ii) lage skandaløse, uanstendige, ærekrenkende eller umoralske verk eller bruk våre bilder til ethvert annet formål som er forbudt ved lov;
(Iii) bruke eller tillate bruk av våre bilder eller deler av det som et varemerke eller servicemerke, eller kreve eiendomsrettigheter av noe slag på bildene eller deler av det; og
(Iv) bruk bildene i elektronisk format, online eller i multimedieprogrammer, med mindre bildene bare er integrert for visningsformål og det ikke gis tillatelse til å laste ned og / eller lagre bildene av en eller annen grunn.
ARTIKKEL 3: BEGRENSET GARANTI OG ANSVAR
3.1 Vi garanterer at media og andre håndfaste produkter (CD-Rom (r) og / eller andre medier som Programvaren er registrert på) levert av oss, er fri for mangler i materialer og utførelse under normal bruk og service i en periode på nitti ( 90) dager fra leveringsdatoen til den opprinnelige kjøperen, noe som fremgår av tilstrekkelig bevis på kjøpet.
3.2 I løpet av garantiperioden skal vi på vår bekostning erstatte mangelfulle medier og andre håndgripelige produkter som er returnert til oss (porto forhåndsbetalt) sammen med tilstrekkelig bevis på kjøp. Slik erstatning skal garanteres for resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager, avhengig av hva som er lengst.
3.3 UNNTATT FOR DEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE GARANTIEN OVERGJENGET, GJØR VI INGEN ANDEN GARANTI OGSÅ OG FRASKRIVER ALLE GARANTIER, UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER STATUTORISK, MED HENSYN TIL VÅR PROGRAMVARE (OG BILDENE INKLUDERT DETTE), HARDT AV IKKE-OVERTREDELSE AV TREDJEPARTS INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER, SALGBARHET, RETTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
3.4 UNDER IKKE OMSTANDIGHETER OG UNDER IKKE RETTLIG TEORI, HVIS TORT, KONTRAKT ELLER ANNEN, SKAL VI ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SPESIELLE, Tilfeldig eller Konsekvente skader på noen karakter, inkludert om begrensning av tap av fordeler, selv om Muligheten for slike skader eller tap.
3.5 TIL HVIS AT VI MENDE ANSVAR, HVOR HELT ANSVAR som kommer ut av eller relatert til denne EULA, IKKE vil overskride det lavere beløpet av (i) et beløp som tilsvarer innkjøpsprisen for produktet, uansett om vilkårene i denne begrensede garantien SKADET ELLER (ii) EURO 5.000.
3.6 NOEN GARANTI Laget AV OSS HERUNDER ER UNDERLAGET TIL DIN OVERENSSTEMMELSE TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR DENNE EULA.
ARTIKKEL 4: TITEL- OG INTELLEKTUELT EIENDOM
4.1 Du erkjenner at programvaren (inkludert bildene i programvaren) er proprietær for oss, og at all rett til programvaren og bildene forblir i oss. Alle immaterielle rettigheter knyttet til programvaren og bildene, inkludert, men ikke begrenset til, utstedte eller registrerte patenter, patentsøknader, varemerker, servicemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett, databaserettigheter og kunnskap, eies av oss eller vår tredjepartsleverandør (er). Du skal ikke kreve eierinteresser i og til noen av våre eller vår tredjepartsleverandørs immaterielle rettigheter, og du skal heller ikke bestride eller hjelpe til med å bestride vår eller vår tredjepartsleverandørs rettigheter, tittel og interesse i og til slik immateriell eiendom.
4.2 Hvis det blir fremsatt noe krav mot deg som hevder at bruken av programvaren eller et bestemt bilde krenker tredjeparts åndsverk, skal du varsle oss skriftlig om et slikt krav innen fem virkedager etter mottak av kravet. Vi skal ha rett, men ikke plikten, til å forsvare deg på vår bekostning mot et slikt krav eller, etter vårt valg, avgjøre tvisten. Hvis vi bestemmer oss for å forsvare deg mot et slikt krav, skal vi skadesløsholde deg for alle kostnader og forpliktelser som følger av forsvaret eller oppgjøret av et slikt krav eller handling. Ovennevnte oppgir hele vårt ansvar og dine eneste virkemidler med hensyn til brudd på immaterielle rettigheter til tredjepart.
4.3 Vi har ikke noe ansvar for brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter som følge av: (i) bruk av programvaren i kombinasjon med annen programvare eller gjenstander, med mindre vi solgte, laget eller uttrykkelig anbefalt eller godkjent slik bruk som en kombinasjon i skriving; eller (ii) modifisering av programvaren etter levering, med mindre vi har foretatt, uttrykkelig anbefalt eller godkjent endringen skriftlig.
ARTIKKEL 5: VEDLIKEHOLD OG STØTTE
5.1 Hvis du har inngått en vedlikeholdsavtale med oss, skal vi tilby forbedrede versjoner av programvaren til deg når de blir tilgjengelige. Vi skal ikke lenger være pålagt å tilby vedlikeholds- eller helpdesk-støtte angående en gammel versjon tre måneder etter at en forbedret versjon blir tilgjengelig.
5.2 Hvis du har inngått en vedlikeholdsavtale med oss, har du rett til kundestøtte, som består av begrenset teknisk support online i løpet av arbeidstiden på arbeidsdager.
5.3 Hver enkelt vedlikeholdsavtale dekker enten en enkelt datamaskin eller en enkelt USB-dongle.
ARTIKKEL 6: OPPSIGELSE
6.1 Til tross for noe annet middel som kan være tilgjengelig for en part i henhold til gjeldende lovgivning med hensyn til en slik hendelse, skal noen av de følgende hendelsene tillate oss å avslutte EULA umiddelbart med skriftlig varsel:
(A) ditt vesentlige brudd på EULA, som, når det er i stand til å bøte, ikke blir kurert innen 30 dager etter skriftlig varsel;
(B) du er insolvent eller ikke kan betale gjeldene dine når de forfaller; du søker å bli erklært konkurs eller innvilget betalingsutsettelse eller lignende lettelse under en juridisk prosedyre, eller du er underlagt en slik prosedyre; du slutter å fungere som en fortsatt virksomhet eller å utføre din virksomhet i normal virksomhet;
(C) enhver overføring av deg, frivillig eller ufrivillig, ved bruk av lov eller på annen måte, av vesentlig eierandel i ditt selskap, eller noen vesentlig endring i ledelsen av ditt selskap, som etter vår egen mening påvirker våre interesser.
(D) ethvert forsøk fra deg på å overføre eller tildele denne EULA eller noen av rettighetene eller pliktene nedenfor til tredjepart uten vår skriftlige godkjenning;
6.2 Oppsigelse av denne EULA skal ikke påvirke noen rettigheter og plikter fra deg og / eller oss påløpt før slik oppsigelse.
6.3 Vi skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade av den type eller art som er påført eller påført deg som følge av vår oppsigelse av EULA i henhold til pkt. 6.1.
6.4 Etter oppsigelse av denne EULA, skal du øyeblikkelig slutte å bruke programvaren, og bilder og skal sende til oss innen ti (10) arbeidsdager fra datoen for opphør, alle fysiske medier som inneholder programvaren, dokumentasjon og annet materiale levert til deg under denne EULA. Vi skal bekrefte mottakelsen av materialet som er returnert i henhold til denne pkt. 5.4. I mangel av slik bekreftelse, skal materialene ikke anses som returnert.
ARTIKKEL 7: DIVERSE
7.1 Vi skal ha rett til å overføre alle våre rettigheter og plikter i henhold til tredjepart, og i den grad det er nødvendig, aksepterer du eksplisitt denne overføringen. Du skal videre gi all rimelig hjelp som er nødvendig for å utføre overføring av våre rettigheter og / eller forpliktelser.
7.2 Du skal behandle programvaren og all kunnskap relatert til den som konfidensiell. Du skal ikke røpe noen konfidensiell informasjon som er gitt deg under EULA til noen tredjepart. Du kan bare røpe konfidensiell informasjon til slike av dine ansatte, agenter eller representanter som har behov for å kjenne og er bundet av taushetsplikt minst like beskyttende for våre interesser som dine forpliktelser nedenfor.
7.3 EULA skal styres av lovene i Nederland. Anvendelse av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer av 11. april 1980, skal utelukkes.
7.4 I tilfelle rettssaker angående EULA, skal alle kostnader og utgifter til den rådende part, inkludert rimelige advokatkostnader og utgifter til rettssaker, refunderes av den andre parten på forespørsel og skal kunne erstattes av den rådende part i slik rettstvist, selv om slike kostnader overstiger estimatet av slike kostnader, som foretatt av dommeren på grunnlag av den nederlandske kodeks for sivil prosedyre.
7.5 Alle tvister som følge av EULA skal utelukkende bringes inn for den kompetente domstolen i 's-Hertogenbosch, Nederland.

Spørsmål?

Vi har svarene. Komme i kontakt med vårt supportteam.

Are you ready to make things EASY?