Lag raskt tilpassede batchproduksjoner ved å slå sammen regnearket med en datafil. Kombiner automatisk tekstfiler, bilder og nummerering for enkelt å lage et sett med personlig design. Alt dette kan gjøres med noen få trinn i EasySIGN.

Lag et design med utskiftbare elementer

Tekst> Slå sammen> Navn> Rediger

Lag et design og gjør elementene utskiftbare ved å angi et ID-navn og nummer.

Legg til en datafil

Opprett en CSV-fil eller TXT-fil med utskiftbare data for navnene og ID-numrene som brukt i EasySIGN-regnearket.

Slå regnearket sammen med datafilen

Tekst> Slå sammen> Start ...