Spar tid og unngå produksjonsfeil ved å optimalisere importen av medfølgende AI- og PDF-filer. Transformer disse filene til produksjonsfiler når du importerer til EasySIGN.
Fil> Innstillinger> Importer

Optimaliser vektorimport

Konverter hårlinjer i en AI- eller PDF-fil til en Produksjonslinje i EasySIGN.
Konverter automatisk til Print & Cut line, Pounce line, Cut Through line eller Creasing line.

Importer sted

Importer filer via menyen Fil> Importer ..., ved å dra og slippe eller ved å bruke kompatibilitet.
Angi plasseringen til den importerte filen på regnearket. Velge fra Juster til midten av skjermen, Samme som i originaldokumentet, Skift nedre venstre hjørne til 0.0 og Brukerdefinerbar.

PDF-alternativer

Når du jobber med utskrifts- og kuttjobber på en skriver og en kutter kan du Konverter beskjæringsmerker til OPS-system for automatisk å konvertere de tilgjengelige justering av beskjæringsmerker til et optisk posisjoneringssystem for skjæreplotteren.