Linjaler rundt EasySIGN-regneark gjør det veldig enkelt å sjekke dimensjoner, posisjoner, legge til retningslinjer eller sette faner i tekst.

Bytt synlighet

Vis> Linjaler
Vis linjaler rundt et regneark.

Enheter

Vis> Innstillinger ...> Enheter
Sett enhetene til programvaren og linjaler i milimeter, centimeter, tommer eller punkter.

Grid

Vis> Innstillinger> Rutenett
Rutenettet hjelper deg med å designe på enhetsstørrelse, ettersom bevegelser blir snappet til prikkene.

tekst

Når du bruker tekstverktøy du kan legge til faner for å justere teksten etter faner. Åpne tekstredigereren konverterer den øvre linjalen til en fanelinje, og starter ved nullpunktet i teksten.

Legg til en fane med et venstre museklikk på fanelinjen, eller velg Eiendommer med høyreklikk på fanelinjen.

Legg, Flytt or Klar individuelle faneplasser og velg ønsket justeringstype for fanen. Justeringsfaner for plassering av tekst Venstre, sentrum og Ikke sant eller velg som Desimal for justering av tall og angi standardinnstillingene for vanlige faner.
I fanemenyen kan linjeposisjonen for avsnittstekst også angis.
Første linje innrykk: Angi posisjonen til første linje i et avsnitt.
Avsnitt innrykk: Angi posisjon for alle følgende linjer i avsnittet.

Retningslinjer

Dra og slipp Retningslinjer fra herskerne.